Europeisk expansion av CO2-baserade vägtullar

I takt med att Europa intensifierar sina miljöstrategier, vinner CO2-baserade vägtullar för lastbilar mark bortom Tyskland och påverkar logistikindustrin avsevärt. Förra året gjorde Tysklands banbrytande implementering av dessa avgifter rubriker på grund av de betydande kostnadseffekterna på transportoperationer. I kölvattnet har Österrike, Tjeckien och Ungern antagit liknande åtgärder, med Sverige som nyligen anslutit sig till listan. Danmark är redo att implementera sitt system i januari 2025.

Dessa CO2-vägtullsystem är utformade för att minska utsläpp genom att debitera fordon baserat på deras CO2-utsläpp. Romain Mouton, IRU:s forskningschef för transport och miljö, gav insikter under IRU-webinariet "Nya lastbilsvägtullsystem i Europa: Vad du behöver veta." Enligt Mouton, även om dessa avgifter är i linje med Euro Vignette-direktivet från 2022 – som föredrar digital distansmätning för tullberäkningar – har inte alla EU-medlemsstater helt antagit denna metod. Länder som Frankrike och Nederländerna använder alternativa tullsystem baserade på gaterad distans och tid respektive.

I Tyskland har CO2-tullarna som startade förra året redan lett till en betydande kostnadsökning, med €0,16 tillagda per kilometer för Euro 6-lastbilar, vilket motsvarar en 80% ökning av tullkostnaderna för vissa fordonssammansättningar. Österrike och Ungern har sett tullökningar på 7% respektive 40% i år, och Tjeckien införde en höjning på 13% i mars.

Framåtblickande noterar Mouton att fler länder, inklusive Nederländerna och Rumänien, överväger att implementera CO2-tullar till 2026, med specifika motorvägar i Frankrike som potentiellt lägger till en CO2-komponent till 2025. Dock kanske Frankrikes bredare tillämpning av CO2-tullar inte ser större utveckling förrän 2032 när befintliga koncessionskontrakt ska omförhandlas.

Marc Neyrand, affärsutvecklingsdirektör på Axxes, belyste varför Frankrike ligger efter i antagandet av CO2-baserade tullar. Förseningen beror delvis på behovet av betydande förändringar i deras koncessionskontrakt och kravet på regeringsförhandlingar. Han förutspår att de nuvarande koncessionerna kommer att fasas ut helt till 2036.

Trots dessa framsteg varierar införandet av CO2-tullar avsevärt över hela EU, både i tid och metodik. Till exempel kategoriserar Österrike, Tjeckien och Tyskland fordon i CO2-klasser, vilket påverkar tullsatserna olika beroende på utsläppsnivåer. Ungern har ett unikt tillvägagångssätt där alla fordon bidrar till infrastrukturavgiften, men ytterligare avgifter baserade på föroreningar och ljudnivåer tillämpas endast på icke-nollutsläppsfordon.

Eftersom dessa tullsystem blir alltmer utbredda, uppmanas transportörer att korrekt registrera sina fordon för att undvika att automatiskt placeras i högre tullklasser. Andrea Scheu, vice VD för tullar på DKV Mobility, betonar vikten av fordonsregistrering och certifiering för att säkra lägre tullsatser.

Denna övergång till CO2-baserade tullar representerar ett betydande steg i Europas bredare miljöpolitik, vilket påverkar logistikkostnader och operativ planering för transportörer över hela kontinenten. De pågående utvecklingarna indikerar en utmanande men nödvändig justering när industrin anpassar sig till mer hållbara metoder.