Pakolliset ajopiirturi päivitykset näköpiirissä

Merkittävässä säädöspäivityksessä kaikki kansainvälisessä liikenteessä käytettävät analogiset ja digitaaliset ajopiirturit on päivitettävä 31. joulukuuta 2024 mennessä. Määräajan jälkeen kansainvälisillä reiteillä toimivien kuljetusyritysten on varustettava ajoneuvonsa joko ensimmäisen sukupolven älyajopiirturilla, joka on ollut pakollinen 16. kesäkuuta 2019 lähtien, tai edistyneemmällä toisen sukupolven älyajopiirturilla, joka otettiin käyttöön 21. elokuuta 2023.

Laajennetut tietojen säilytysmääräykset esiteltiin

Liikkuvuuspaketin tuomat muutokset ovat myös uudistaneet normeja ajopiirturitietojen säilytyksestä ja esittämisestä säädösten valvontaa varten. Alkaen 1. joulukuuta 2024 kuljetusoperaattorien on pidettävä kirjaa ei ainoastaan kyseisestä päivästä vaan myös edeltävistä 56 päivästä—merkittävä lisäys nykyiseen 28 päivän määräaikaan.

Tämä tietojen säilytysajan pidennys tarjoaa merkittäviä etuja kuorma-autoparkkien hallinnoijille. Se mahdollistaa tehokkaamman valvonnan ja hallinnan kuljettajien työtunneista ja lepoajoista, edistäen parempaa noudattamista työlainsäädännön määräyksistä ja parantaen toiminnallista tehokkuutta.

Teknologiset edistysaskeleet ajopiirtureissa

Toisen sukupolven älyajopiirtureiden toiminnallisuutta rikastuttamalla ne on suunniteltu laajennetuilla muistikapasiteeteilla enemmän tietojen tallentamiseen, tuettuna säännöllisillä ohjelmistopäivityksillä, jotka takaavat tietojen johdonmukaisuuden koko laivastossa. Tämä teknologinen parannus on kriittinen korkeiden tietojen tarkkuus- ja luotettavuusstandardien ylläpitämiseksi, jotka ovat välttämättömiä modernien kuljetuslaivastojen sujuvan toiminnan kannalta.

Nämä päivitykset eivät ole vain askel laitteiden nykyaikaistamiseen, vaan ne myös tukevat laajempia tavoitteita tieliikenneturvallisuuden lisäämiseksi ja reilujen työolosuhteiden varmistamiseksi kuljettajille. Kun kuljetusala jatkaa kehittymistään, nämä muutokset heijastavat proaktiivista lähestymistapaa ottaa käyttöön kehittyneempiä, dataan perustuvia hallintatyökaluja alalla.