CO2-põhised maanteemaksud Euroopas

06.05.2024

Kuna Euroopa intensiivistab oma keskkonnastrateegiaid, koguvad CO2-põhised maanteemaksud veokitele populaarsust Saksamaast kaugemal, avaldades olulist mõju logistikatööstusele. Eelmisel aastal alustas esimesena Saksamaa nende maksude rakendamisega. Järgnedes sellele on Austria, Tšehhi Vabariik ja Ungari võtnud kasutusele sarnased meetmed, hiljuti liitus nendega ka Rootsi. Taani on valmis oma süsteemi rakendama 2025. aasta jaanuaris.

CO2-teemalised maanteemaksu süsteemid on kavandatud vähendama heitkoguseid, maksustades sõidukeid nende CO2 põhjal. Romain Mouton, IRU transpordi- ja keskkonnauuringute juht, jagas teavet IRU veebinaril "Uued veokimaksu süsteemid Euroopas: Mida sellest on vaja teada." Moutoni sõnul, kuigi need maksud on kooskõlas 2022. aasta Euro Vignette direktiiviga, mis eelistab digitaalset vahemaade mõõtmist tollide arvutamiseks, pole kõik ELi liikmesriigid seda meetodit täielikult omaks võtnud. Riigid nagu Prantsusmaa ja Holland kasutavad alternatiivseid süsteeme kauguse ja aja põhjal.

Saksamaal, kus CO2-teemaline maksustamine algas eelmisel aastal, on see juba kaasa toonud olulise kulu suurenemise, lisades €0.16 kilomeetri kohta Euro 6 veokitele, mis tähendab teatud sõidukikombinatsioonide puhul 80% suurust tõusu maksukuludes. Austria ja Ungari on näinud vastavalt 7% ja 40% suurusi maksutõuse sel aastal, ning Tšehhi Vabariik 13% suurust tõusu märtsis.

Vaadates tulevikku, märgib Mouton, et rohkem riike, sealhulgas Holland ja Rumeenia, kaaluvad CO2 maksude rakendamist aastaks 2026. Prantsusmaal võivad teatud maanteed lisada CO2 komponendi aastaks 2025. Siiski ei pruugi Prantsusmaa laiem CO2 maksude rakendamine näha olulist arengut enne 2032. aastat, kui olemasolevad kontsessioonilepingud ümber läbiräägitakse.

Marc Neyrand, äriarenduse direktor ettevõttes Axxes, tõi esile, miks Prantsusmaa on CO2-põhise maksustamise omaksvõtmisel aeglane. Viivitus on osaliselt tingitud vajadusest oluliste muudatuste järele nende kontsessioonilepingutes ning vajadusest valitsuslike läbirääkimiste järele. Ta ennustab, et praegused kontsessioonid kaovad täielikult aastaks 2036.

Hoolimata neist edusammudest varieerub CO2 maksude tutvustamine ELis oluliselt nii ajastuse kui ka metoodika osas. Näiteks Austria, Tšehhi Vabariik ja Saksamaa kategoriseerivad sõidukeid CO2 klassidesse, mõjutades maksutasusid erinevalt sõltuvalt heitmete tasemetest. Ungaris on ainulaadne lähenemine, kus kõik sõidukid panustavad infrastruktuuri maksu, kuid täiendavad tasud põhinevad saaste ja müra tasemetel vaid mittetäielike heitkogustega sõidukite puhul.

Kuna sellised maksusüsteemid muutuvad üha laialdasemaks, soovitatakse vedajatel oma sõidukeid õigesti registreerida, et vältida automaatset paigutamist kõrgematesse maksukategooriatesse. Andrea Scheu, tollide asepresident ettevõttes DKV Mobility, rõhutab sõidukite registreerimise ja sertifitseerimise tähtsust madalamate maksude määrade tagamiseks.

See üleminek CO2-põhisele maksustamisele kujutab endast olulist sammu Euroopa laiemas keskkonnapoliitikas, mõjutades logistika kulusid ja operatiivset planeerimist vedajatele. Jooksvad arengud näitavad väljakutsuvat, kuid vajalikku kohandamist, kuna tööstus liigub jätkusuutlikumate praktikate poole.